fbpx

Tietosuojaseloste 2021

DreamHer Oy
Email: morjens@seonhanessa.com

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.
Henkilötietojasi vastaanottavat
– yrityksemme
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse
Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.
Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Evästeet 22.08.2019
– Käytämme evästeitä, jotta kotisivun käytettävyys parantuisi ja voimme tarjota entistä parempaa palvelua sinulle.
– Käytämme Google Analytics seurantaa, jotta voimme todentaa millaisia käyttäjiä käy kotisivuillamme.